CMO ปลื้มธุรกิจ”มิวเซียม”โตดันครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 75 ล้าน (นสพ.ASTV ผู้จัดการรายวัน)

 

“ซีเอ็มโอ” เดินหน้าขยายธุรกิจบริหารและออกแบบพิพิธภัณฑ์ รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ ต่อเนื่อง หลังแนวโน้มธุรกิจสดใส มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้ความสำคัญสร้างพิพิธภัณฑ์ ล่าสุดรับรู้รายได้เกือบ 20 ล้านบาท จาก พิพิธภัณฑ์นิด้า-หอจดหมายเหตุธ.ก.ส. แถมยังคว้างานใหม่ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 75 ล้านบาทมั่นใจสิ้นปีรายได้มิวเซียมเข้าเป้า 120 ล้านบาท
นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือCMO ผู้นำธุรกิจอีเวนต์ครบวงจรแห่งอาเซียนเปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปี 56 นี้ นอกจากการดำเนินธุรกิจอีเวนต์ บริษัทฯ ได้เทน้ำหนักให้กับธุรกิจการบริการและออกแบบพิพิธภัณฑ์แบบครบวงจร โดยล่าสุด บริษัทฯ เพิ่งรับรู้รายได้ประมาณ 20 ล้านบาท จากการส่งมอบงานออกแบบ และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แล หอจดหมายเหตุธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ยังมีงานที่รอรับรู้รายได้อีกหลายโครงการ เช่น นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ.อุบลราชธานีภายใต้กองทัพภาคที่ 2 เป็นต้น
ปัจจุบันธุรกิจบริหารและออกแบบพิพิธภัณฑ์ของ CMO แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่1. การให้บริการจัดงานแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ออกแบบอาคาร นิทรรศการ และก่อสร้างนิทรรศการ 2. การออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ 3. การก่อสร้างนิทรรศการ และ4.ศึกษาและออกแบบวางแผนแม่บท ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปบริหารแล้ว 3 แห่ง และปีนี้จะเพิ่มอีก 5 แห่ง คาดว่าสิ้นปีนี้จะเข้าไปดูแลจัดการและบริหารพิพิธภัณฑ์รวม 8 แห่ง
บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากการรับบริหารและออกแบบพิพิธภัณฑ์, ศูนย์การเรียนรู้ประมาณ 120 ล้านบาท ในปี 56 ซึ่งปัจจุบันรายได้อยู่ที่ประมาณ 75 ล้านบาท แล้ว ซึ่งทำให้มั่นใจว่าอีกครึ่งปีที่เหลือ บริษัทฯ จะทำผลงานเข้าเป้าได้แน่นอน เพราะธุรกิจมิวเซียม รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมขององค์กรและบริษัทเอกชนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้องค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาค ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ผ่านการจัดทำพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ” นายเสริมคุณ กล่าว
 ทั้งนี้ จากการให้ความสำคัญด้านภาพลักษณ์ของทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ ทำให้ธุรกิจพิพิธภัณฑ์และงานจัดแสดง ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ เติบโตต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มีจำนวนพิพิธภัณฑ์กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนของหน่วยงานราชการประเภทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราว 60% เติบโตปีละ 8% ขณะที่สัดส่วน 40% เป็นของเอกชนและองค์กรอิสระ เติบโตปีละ 15% จากแนวโน้มการขยายตัวในภาคเอกชน
โดยในส่วนของภาพรวมตลาดงานจัดแสดง-พิพิธภัณฑ์ของไทยปัจจุบันมีมูลค่าราว 2,000 ล้านบาท เติบโตปีละ 10% โดยเชื่อว่าจะขยายตัวสูงขึ้นหลังเปิดตลาด AEC เพราะบริษัทขนาดใหญ่ในไทยจะให้ความสำคัญกับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และศูนย์เรียนรู้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวขององค์กรให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรธุรกิจต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย
 “การที่  CMO รุกขยายงานสู่ธุรกิจพิพิธภัณฑ์ ยังถือเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจอีเวนต์ ที่แม้จะสร้างรายได้จำนวนมาก แต่ก็ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจ เช่น การเมืองภัยพิบัติ น้ำท่วมเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมขยายรูปแบบการบริการมิวเซียมไปยังอาเซียนเช่นกัน ซึ่งมีการสำรวจตลาดในกัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่าบ้างแล้ว โดยปีนี้ วางรายได้ไว้ที่ 120 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมของบริษัทคาดว่าสิ้นปีจะมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท” นายเสริมคุณ กล่าว

admin