ก้าวสู่ปีที่ 3 ‘สวนสนุก IMAGINIA’ (นสพ.สยามรัฐ)

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด, เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการ บริษัท อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ จำกัด, พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ พีช-สิตมน ผลดีร่วมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 IMAGINIA สวนสนุกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สุดล้ำในอาเซียน ชูคอนเซปต์ใหม่ ‘IMAGINIA: Tale comes to life’เนรมิตตัวละครในโลกนิทานสู่จินตนาการในชีวิตจริง พร้อมประกาศดึงแนวคิดรูปแบบการเล่นเพื่อพัฒนาสมอง EF ช่วยสร้างทักษะชีวิต ผ่านการเล่นสนุก ปลุกจินตนาการ เสริมสร้างพัฒนาการ 9 ด้านมาใช้ในสวนสนุกเป็นแห่งแรกและครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมเปิดตัว 2  Read More