OUR STUDIO

. . . .

เปลี่ยนรูปแบบสตูดิโอแบบเดิมๆ ด้วยการผสมผสานความทันสมัยเข้าไป

ภายในโครงการ Bangkok Creative Playground มีสตูดิโอ รวมกันทั้งสิ้น 3 สตูดิโอ ซึ่งเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ รองรับตั้งแต่งานภาพนิ่ง งานโฆษณา จนถึงโรงถ่ายรายการทีวี มีห้องแต่งตัวภายใน สามารถรองรับลูกค้าและทีมงานได้จำนวนมาก พร้อมทั้งมีพื้นที่ให้ขนของเข้าออกสตูดิโอได้สะดวก