EN / TH
ชี้แจงผลการดำเนินงาน
ปี : 2562
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 2/2562
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 1/2562

ปี : 2561
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2561
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2561
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2561
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2561

ปี : 2560
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2560
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2560
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2560
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2560

ปี : 2559
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2559
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2559
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2559
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2559

ปี : 2558
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2558
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2558
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2558
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2558

ปี : 2557
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่2/2557
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่1/2557
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2557
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2557

ปี : 2556
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่3/2556
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่2/2556
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่1/2556
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2556

ปี : 2555
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2555
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

ปี : 2554
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2554
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

ปี : 2553
รายการ ดาวน์โหลด
ชี้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2553
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553